MisyonSeslim Tekstil İnsan Kaynakları yönetiminin misyonu, kurumun felsefesi, ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak insan kaynakları sistemlerini geliştirmek ve sunmak, bu doğrultuda iç ve dış kaynaklardan yararlanarak kuruma katma değer sağlamaktır. 
İnsan Kaynakları Yönetiminin Hedefleri 
İnsan kaynakları yönetimi, kurumun yönetiminde stratejik bir role sahiptir. İnsan kaynakları yönetiminin ana hedefi, kurumun amaçları doğrultusunda kurum çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak verimin artmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için insan kaynakları yönetimi aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir: 
• Organizasyon yapısına yönelik insan kaynağını planlanmak ve çalışmaları yürütmek 
• Kurum kültürüne uygun ve kuruma rekabet avantajı sağlayacak doğru adayların seçim ve işe alma sürecini etkin şekilde yürütmek 
• Çalışanların mesleki performansını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak 
• Kurum çalışanlarının performans değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurum hedefleri doğrultusunda çalışanların performansını yükseltecek faaliyetleri yönetmek 
• Performans değerlendirme çalışmaları sonucunda kariyer planlamalarını hazırlamak, buna bağlı olarak uygun ücret ve ödül sistemini kurmak 
• Hedeflenen kurum kültürünü ve buna uygun fiziksel ve sosyal çalışma ortamını sağlayarak iş tatminini yükseltmek 
• Kurum çalışanlarının moral-motivasyonu yükseltecek sosyal aktiviteleri düzenlemek
• Bölümler arası iletişim ve iş bölümünün sağlanması için çalışmalar yürüterek biz bilincinin yerleşmesini sağlamak 
• İhtiyaçlar doğrultusunda insan kaynakları yönetimi sistemlerine uygun bilgi sistemlerini araştırmak, belirlemek, değerlendirmek ve kullanmak